<< Wróć do strony głównej

Created with WebWave CMS

mój blog osobisty

 

&

 

sedno sprawy

 

&

 

Tylko to, co najważniejsze

na każdy temat

Kto jest autorem pomysłów społecznych
Prawa i Sprawiedliwości?

06 lipca 2019

6 lipca 2019 roku

 

 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ODNOSI SUKCESY W REALIZACJI TZW. POLITYKI SPOŁECZNEJ. NIEKTÓRE Z PROGRAMÓW WDROŻONYCH W CIĄGU KILKU OSTATNICH LAT BYŁY RZECZYWIŚCIE IMPONUJĄCE I W ZDECYDOWANEJ WIĘKSZOŚCI POTRZEBNE. DODATEK W WYSOKOŚCI 500,- ZŁ NA KAŻDE DZIECKO POZWOLIŁ WIELU RODZINOM NA UZYSKANIE MINIMALNEGO ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO, USTABILIZOWANIE DOMOWYCH BUDŻETÓW I ISTOTNY WZROST POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO.

 

EFEKTÓW INNYCH PROGRAMÓW, TAKICH JAK NP. TANIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, CZY ZAPOWIADANE JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW TZW. „PIĄTKI KACZYŃSKIEGO” LOKALNE POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE, JAK NA RAZIE SPECJALNIE NIE WIDAĆ. NIE WIDAĆ TEŻ ŻADNYCH EFEKTÓW PLANOWANEJ MODERNIZACJI KRAJU, ELEKTRYCZNYCH SAMOCHODÓW I AUTOBUSÓW, ODBUDOWY STOCZNI I PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO, CZY MODERNIZACJI ARMII. ALE PROGRAMY SPOŁECZNE PIS-U I TAK POWODUJĄ, ŻE NOTOWANIA TEJ PARTII SĄ WCIĄŻ DUŻO WYŻSZE NIŻ WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH, OPOZYCYJNYCH UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH.

 

KTO JEST AUTOREM WDRAŻANYCH PRZEZ PIS PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH? JAKIE OBIETNICE MOGĄ NAM JESZCZE ZŁOŻYĆ POLITYCY TEJ PARTII?

 

MOŻE NA PRZYKŁAD ZAPROPONUJĄ USTAWĘ O OCHRONIE RODZINY, KTÓRA ZWIĘKSZY POMOC SOCJALNĄ I FINANSOWĄ DLA MŁODYCH RODZIN. ZGODNIE Z TAKĄ USTAWĄ KOBIETA, KTÓRA NIE PRZEKROCZY PRZED ŚLUBEM 40 ROKU ŻYCIA, MOGŁABY OTRZYMAĆ KREDYT W WYSOKOŚCI 125 TYS. ZŁOTYCH DO SWOBODNEGO WYKORZYSTANIA. WARUNKI SPŁATY KREDYTU ZOSTAŁYBY OKREŚLONE DOPIERO TRZY LATA PO URODZENIU PIERWSZEGO DZIECKA. GDYBY URODZIŁA DRUGIE DZIECKO, TO JEDNA TRZECIA KREDYTU ZOSTAŁABY UMORZONA, NATOMIAST PO URODZENIU TRZECIEGO DZIECKA UMORZONA ZOSTAŁABY CAŁOŚĆ UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWO POŻYCZKI.

 

W TEJ SAMEJ USTAWIE BYŁBY TEŻ ZAPIS MÓWIĄCY O TYM, ŻE RODZINY Z TRÓJKĄ DZIECI OTRZYMAJĄ 45 TYS. ZŁOTYCH NA ZAKUP 7-OSOBOWEGO SAMOCHODU, A JEŚLI BĘDĄ MIEĆ CZWORO DZIECI, TO ZOSTANĄ ZWOLNIONE Z PODATKU DOCHODOWEGO A PAŃSTWO DODATKOWO ZREDUKUJE IM KREDYT ZACIĄGNIĘTY NA ZAKUP MIESZKANIA LUB DOMU W WYSOKOŚCI 125 TYS. ZŁOTYCH.

 

BRZMI NIEŹLE, PRAWDA? A GDYBY RZĄD PODJĄŁ JESZCZE DECYZJĘ O JEDNORAZOWEJ OBNIŻCE CEN GAZU DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW KRAJU W ZWIĄZKU „NIEUZASADNIONYM WZROSTEM KOSZTÓW OGRZEWANIA W SEZONIE ZIMOWYM”? ALBO GDYBY ZDECYDOWAŁ O PRZYZNANIU WSZYSTKIM EMERYTOM DODATKOWEGO „BONU ŚWIĄTECZNEGO”? MÓGŁBY TEŻ PRZYZNAĆ PREMIĘ DLA EMERYTÓW ZA WYNIKI GOSPODARCZE KRAJU. PREMIĘ OTRZYMALIBY RÓWNIEŻ RENCIŚCI. BYŁABY WYPŁACANA W LISTOPADZIE KAŻDEGO ROKU, O ILE WYSOKOŚĆ PKB PRZEKRACZAŁABY W DANYM ROKU 3,5%.

 

SKĄD MY TO ZNAMY? PODOBNE ROZWIĄZANIA PO CZĘŚCI WDRAŻA JUŻ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. NIEWYKLUCZONE JEDNAK, ŻE WKRÓTCE, MOŻE NAWET W KAMPANII WYBORCZEJ PRZED JESIENNYMI WYBORAMI DO SEJMU I DO SENATU, USŁYSZYMY WIĘCEJ O PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ POMYSŁACH. WSZYSTKIE ONE OBOWIĄZUJĄ NA WĘGRZECH I ZOSTAŁY WDROŻONE PRZEZ RZĄD VIKTORA ORBÁNA.

 

KTOŚ MÓGŁBY POWIEDZIEĆ, ŻE TO ŚWIETNIE, ŻE NALEŻY KORZYSTAĆ Z DOBRYCH WZORÓW I JEŚLI TO MOŻLIWE ADAPTOWAĆ JE DO NASZYCH WARUNKÓW. JEST JEDNAK TEŻ DRUGIE OBLICZE WĘGIERSKIEJ POLITYKI VIKTORA ORBÁNA I CENA, KTÓRĄ TRZEBA PŁACIĆ ZA SOCJALNĄ SZCZODROBLIWOŚĆ RZĄDU.

 

NA PRZYKŁAD ZAKAZ DEMONSTRACJI. WĘGIERSCY DEPUTOWANI ZATWIERDZILI NIEDAWNO WNIOSEK RZĄDU DOTYCZĄCY ZAKAZU ANTYRZĄDOWYCH DEMONSTRACJI PODCZAS ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH I INNYCH UROCZYSTOŚCI. NOWELIZACJA USTAWY ROZSZERZA DOTYCHCZASOWY ZAKAZ DEMONSTRACJI OBOWIĄZUJĄCY W POBLIŻU MIEJSC ZAMIESZKANIA WYSOKICH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCE JUŻ PRAWO, ZGODNIE Z KTÓRYM NAWET ZWYKŁE SPOTKANIE DWÓCH OSÓB, KTÓRE DYSKUTUJĄ NA TEMATY PUBLICZNE, MOŻE ZOSTAĆ UZNANE ZA ZGROMADZENIE WYMAGAJĄCE ZGODY ODPOWIEDNICH ORGANÓW WŁADZ. TO NIE ŻART, TAKIE PRAWO OBOWIĄZUJE NA WĘGRZECH.

 

ALBO NP. MEDIA. RZĄD VIKTORA ORBÁNA POWOŁAŁ DEKRETEM ŚRODKOWOEUROPEJSKĄ FUNDACJĘ PRASY I MEDIÓW, KTÓRA SKUPIA 476 FIRM MEDIALNYCH. W DEKRECIE STWIERDZONO, ŻE „FUZJA MEDIALNA MA STRATEGICZNE ZNACZENIE NARODOWE Z UWAGI NA INTERES PUBLICZNY”. NOWEJ FUNDACJI SWOJE AKTYWA PRZEKAZALI WŁAŚCICIELE WSZYSTKICH PRORZĄDOWYCH DZIENNIKÓW, PORTALI INTERNETOWYCH, KANAŁÓW TELEWIZYJNYCH I ROZGŁOŚNI RADIOWYCH. SĄ ONE TERAZ W WIĘKSZOŚCI FINANSOWANE Z REKLAM ZLECANYCH PRZEZ SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA I INSTYTUCJE PUBLICZNE I TRAFIA DO NICH DWIE TRZECIE WSZYSTKICH WYDATKÓW PUBLICZNYCH NA REKLAMĘ.

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE? JEŚLI CHCIAŁYBY WESPRZEĆ IMIGRANTÓW LUB INNĄ ORGANIZACJĘ POMAGAJĄCĄ IMIGRANTOM, TO CZEKA JE SPECJALNY PODATEK W WYSOKOŚCI 25% UDZIELONEGO WSPARCIA. ZA WSPARCIE UZNAWANE JEST RÓWNIEŻ ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ, UDZIAŁ W SEMINARIACH, KAMPANIE PROMOCYJNE ZACHĘCAJĄCE DO IMIGRACJI ORAZ WSZELKA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSTAWIAJĄCA IMIGRACJĘ W POZYTYWNYM ŚWIETLE.

 

SZEROKI JEST TEŻ WACHLARZ MOŻLIWOŚCI SŁUŻĄCYCH WALCE Z OPOZYCJĄ POLITYCZNĄ. NA PRZYKŁAD ZWIĘKSZENIE OPŁAT ZA WYKORZYSTANIE BILBORDÓW PODCZAS KAMPANII WYBORCZEJ, KTÓRE STAWIA PRZECIWNIKÓW POLITYCZNYCH W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ. LIDERZY PARTII JOBBIK, GŁÓWNEGO RYWALA RZĄDZĄCEGO FIDESZU, OGŁOSILI NIEDAWNO, ŻE GROZI IM BANKRUCTWO SPOWODOWANE GRZYWNĄ W WYSOKOŚCI PONAD 2 MLN EURO, NAŁOŻONĄ PRZEZ KONTROLOWANY PRZEZ FIDESZ NAJWYŻSZY URZĄD KONTROLI ZA PRZEPROWADZENIE KAMPANII BILBOARDOWEJ „PONIŻEJ CEN RYNKOWYCH”.

 

NIKOGO NIE DZIWIĄ TEŻ KARY GRZYWNY DLA DEPUTOWANYCH W WĘGIERSKIM ZGROMADZENIU NARODOWYM „ZA BLOKOWANIE LUB ZAKŁÓCANIE OBRAD PARLAMENTU”. PODOBNE KARY OD DAWANA STOSUJE MARSZAŁEK SEJMU RP MAREK KUCHCIŃSKI, DLA KTÓREGO WZOREM JEST TU LÁSZLÓ KÖVÉR, JEGO BLISKI KOLEGA BĘDĄCY PRZEWODNICZĄCYM ZGROMADZENIA NARODOWEGO WĘGIER.

 

JEST JESZCZE JEDNA CENA, KTÓRĄ MOŻE PRZYJŚĆ NAM ZAPŁACIĆ ZA WZOROWANE NA ROZWIĄZANIACH WĘGIERSKICH PROGRAMY SOCJALNE PIS-U. OBECNA W MEDIACH PUBLICZNYCH PROPAGANDA SUKCESU JAKO ŻYWO PRZYPOMINA CZASY DRUGIEJ POŁOWY LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH, GDY RZECZYWIŚCIE PODNIÓSŁ SIĘ POZIOM ŻYCIA WIELU PRZECIĘTNYCH OBYWATELI. NIE STAŁO SIĘ TO JEDNAK ZA SPRAWĄ MODERNIZACJI KRAJU, LECZ ZA SPRAWĄ POŻYCZEK, CO WKRÓTCE DOPROWADZIŁO DO TRWAJĄCEJ WIELE LAT ZAPAŚCI GOSPODARCZEJ. I TEGO SIĘ BOJĘ MAJĄC W PERSPEKTYWIE ZWYCIĘSTWO PIS W NAJBLIŻSZYCH WYBORACH PARLAMENTARNYCH.

 

ROMAN WILKOSZEWSKI