<< Wróć do strony głównej

Created with WebWave CMS

mój blog osobisty

 

&

 

sedno sprawy

 

&

 

Tylko to, co najważniejsze

na każdy temat

Jak się nie nudzić na scenie tak małej, tak
niemistrzowsko zrobionej?

14 października 2019

14 października 2019 roku

 

Cyprian Kamil Norwid w swoim wierszu „Marionetki” idealnie oddaje myśli i emocje, które towarzyszą mi obserwując ostatnie rozstrzygnięcia wyborcze. Mistrzostwo poezji polega właśnie na tym, że w krótkich, precyzyjnie dobranych i pięknych słowach, potrafi wyrazić uniwersalną myśl i uczucia. „Marionetki” są wciąż aktualne, mimo że napisane zostały już ponad sto pięćdziesiąt lat temu.

 

Jak się nie nudzić? gdy oto nad globem

Milion gwiazd cichych się świeci,

A każda innym jaśnieje sposobem,

A wszystko stoi - i leci...

 

Z przygotowanego niedawno przez stowarzyszenie Demagog raportu „100 obietnic Zjednoczonej Prawicy” wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat Prawo i Sprawiedliwość wraz z pozostałymi koalicjantami nie zrealizowało znaczącej części swoich obietnic programowych. Inną sprawą jest, czy to dobrze, czy źle. Część z tych obietnic, gdyby zostały zrealizowane, raczej nie przyczyniłby się do dobrego rozwoju kraju.

 

I ziemia stoi - i wieków otchłanie,

I wszyscy żywi w tej chwili,

Z których i jednej kostki nie zostanie,

Choć będą ludzie, jak byli...

 

Zespół analityków stowarzyszenia Demagog zebrał najistotniejsze obietnice złożone przez kluczowych polityków Zjednoczonej Prawicy. Obejmowały one zróżnicowane tematy, odnosiły się do rozmaitych, istotnych z punktu widzenia obywateli, dziedzin życia. W wyniku analizy zespół ocenił, że tylko, albo też aż: 33 obietnice zostały zrealizowane, 4 zostały zrealizowane z opóźnieniem, 25 zrealizowano częściowo, 2 są zamrożone a 36 całkowicie niezrealizowane.

 

Jak się nie nudzić na scenie tak małej,

Tak niemistrzowsko zrobionej,

Gdzie wszystkie wszystkich Ideały grały,

A teatr życiem płacony -

 

Kilka zrealizowanych obietnic, to np. cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, likwidacja gimnazjów, likwidacja ministerstwa skarbu, nowelizacja ustawy o odbieraniu dzieci rodzicom z powodu złej sytuacji materialnej, ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów.

 

Doprawdy, nie wiem, jak tu chwilę dobić,

Nudy mię biorą najszczersze;

Co by tu na to, proszę Pani, zrobić,

Czy pisać prozę, czy wiersze - ?

 

Wśród niezrealizowanych obietnic są między innymi tak ważne zagadnienia jak np. budowa nowych mieszkań w ramach programu Mieszkanie+, stworzenie systemu finansowania mediów publicznych, obniżka podatku VAT do wysokości 22%, pakiet demokratyczny dla opozycji, skrócenie czasu postępowań sądowych, czy też kolejek do lekarzy. Pełen raport dostępny jest na stronie www.demagog.org.pl.

 

Czy nic nie pisać... tylko w słońca blasku

Siąść czytać romans ciekawy:

Co pisał Potop na ziarneczkach piasku,

Pewno dla ludzkiej zabawy (!) -

 

Niezrealizowane obietnice zostały przykryte niespotykaną w ciągu ostatnich 30 lat wolnej Polski propagandą sukcesu realizowaną przez media narodowe, ale też - trzeba przyznać - perfekcyjną i niezwykle pracowitą kampanią wyborczą rządu i wszystkich struktur PiS. Tym samym, nie dotarły one, a jeśli nawet dotarły, to nie przekonały wyborców.

 

PiS wygrywa, może nie tak mocno jakby chciał, ale wygrywa…,

 

Lub jeszcze lepiej - znam dzielniejszy sposób

Przeciw tej nudzie przeklętej:

Zapomnieć ludzi, a bywać u osób

- Krawat mieć ślicznie, ślicznie zapięty...!

 

Tym samym całkowicie bezkarne pozostają grzechy minionych czterech lat:

 

  • przejęcie instytucji i spółek skarbu państwa i całkowite podporządkowanie ich partii,

  • zrujnowany wizerunek kraju,

  • nieustające podsycanie konfliktów, fobii, lęków przed imigrantami, obcymi, itp.,

  • budzenie demonów nacjonalizmu i antysemityzmu,

  • ciasna i duszna atmosfera debaty publicznej,

  • fatalny stan sądów,

  • wojsko osłabione przez czystki kadrowe i wstrzymane zakupy uzbrojenia,

  • zdeformowane i podporządkowane partii informacje polskiego radia i telewizji.

 

Skoro jednak nie przeszkadza to znaczącej części wyborców, to trudno. Niech rządy wstydu i nieprzyzwoitości, zgodnie z demokratycznym werdyktem, trwają dalej...

 

Roman Wilkoszewski