Wilkoszewscy

Historię rodu Wilkoszewskich spisał Jerzy Wilkoszewski w 2001 roku. Na podstawie zebranych przez przodków i przechowywanych do dzisiaj dokumentów Jerzy Wilkoszewski opisał dzieje rodu od roku 1710 do czasów współczesnych.

 

W tej historii są sukcesy, ale są też porażki poszczególnych przodków naszego rodu. Choć dokumenty zebrane przez rodzinę dokumentują tylko sukcesy, to o porażkach i problemach, rodzinnych tajemnicach i sprawach, o których głośno się nie mówi, wiemy jedynie z przekazów ustnych naszych rodziców i dziadków.

 

W historii opracowanej przez Jerzego Wilkoszewskiego opisanych jest łącznie osiem pokoleń. najstarszy nasz przodek  miał na imię Kazimierz i urodził się w 1710 roku. był podczaszym koronnym żytomierskim, dziedzicem dóbr w Żelisławiu Wielkim i ojcem urodzonego w 1745 roku syna Antoniego.

 

O następnych pokoleniach wiemy już znacznie więcej, Gównie dzięki dokumentom zbieranym przez kolejne pokolenia rodziny.  Za ich opracowanie wdzięczny jestem mojemu ojcu, który poświęcił wiele czasu na przejrzenie i przełożenie na współczesny język dziejów naszego rodu.

 

Tato, jestem przekonany, że Twoja praca nie pójdzie na marne i znajdzie swoich kontynuatorów...

01 lutego 2018

<< Wróć do strony głównej

Created with WebWave CMS